Bredband

Som hyresgäst hos AB Tierpsbyggen har du möjlighet till ansluta dig till bredband genom Lidero Network AB. 
 

Lidero Network AB

Öppet nät innebär att flera olika tjänsteleverantörer levererar Internetkapacitet i samma nät. En kommunikationsoperatör har hand om driften av nätet. Du väljer valfri tjänsteleverantör för leverans av tjänster.