Parkering

Alla Tierpsbyggens bostadsområden har markerade platser där du kan parkera din bil gratis. Detta gäller samtliga parkeringsplatser utan elplint. De fria parkeringsplatserna är inte personliga – vilket innebär att den parkeringsplats som passar dig bäst kan användas även av andra hyresgäster och besökare.

Om inget annat anges är parkering tillåten i 24 timmar. Annars är parkeringsskylten kompletterad med så kallade tilläggstavlor som anger hur lång tid du får parkera samt mellan vilka klockslag. Grundregeln med 24 timmars parkering i följd gäller endast på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag.

Vi anlitar regelbundet parkeringsbevakningsföretag för att se till att våra regler efterföljs

 

Tänk på att våra parkeringsplatser endast är till för påställda och besiktigade bilar.

Får du besök av bilburna gäster skall du informera dem om var bilen kan parkeras.

En parkeringsplats med elplint eller ett varm- eller kallgarage, kan bli ditt ”eget” om du tecknar ett hyreskontrakt med Tierpsbyggen. Då betalar du hyra för din bilplats. Tillgången på parkeringsplatser med elplint och varm- eller kallgarage varierar mellan våra olika bostadsområden.

Hyr du garage i en garagelänga, måste du vara noga med att låsa din garagedörr. Om du inte låst din dörr och någon obehörig tar sig in och skadar din eller grannens bil kan du bli ersättningsskyldig.

 

Bilkörning

Bilkörning inne i bostadsområdets gångar tycker många av oss är otrevligt och farligt eftersom barn ofta leker där. Att köra bil eller parkera på gräsytor är naturligtvis inte tillåtet. Undantag är fordon med tillstånd

Kör bara in med bilen när det är absolut nödvändigt, som till exempel när du ska flytta och ska lasta skrymmande föremål. Vid sådana tillfällen får du inte låta bilen bli stående framför ingången i onödan. Avbryts lastningen, t.ex. för en fikapaus, kan du bli bötfälld om du inte har kört undan bilen efter 6 minuter.

Denna 6-minutersregel finns inte enbart för de boendes trivsel, utan också för att undvika att utryckningsfordon skulle hindras vid en olycka.

Försök hålla gårdarna fria från bilar. Det bidrar stort till grannsämjan.

 

Tänk också på de lekande barnen.