Brandskydd i lägenhet

Hur minskar jag brandriskerna hemma?

Många bränder startar för att vi, människor, begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Många gånger handlar det om okunskap som gör att människor handlar fel.

Rökning som brandorsak kan antingen vara kopplad till att man tappar en cigarett eller tändstickor på kläderna eller att man somnar ifrån en glödande cigarett, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB. Av de undersökningar för 2013 dominerar rökning som brandorsak.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du agerar utifrån den kunskapen. Du kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka. Du kan hindra branden.

 

Om det börjar brinna... Lär dig R-V-L-S

R-V-L-S står för RÄDDA, VARNA, LARMA och SLÄCK. I den ordningen. Börja med att rädda dig själv och andra som är i fara, sedan varna alla i närheten, sedan ringer du 112 och larmar om branden och sist försöker du släcka branden om du tror att du kan klara det.

 

STÄNG DÖRREN, RÖKEN DÖDAR

Brinner det hemma hos dig och du inte kan släcka, stäng in branden. Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

 

Hjälp andra, ta er ut och stäng dörren efter er. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, håll dörren stängd, stanna i lägenheten. Där är du säker tills räddningstjänsten är på plats.

 

Brinner det i grannens lägenhet och rök finns i trapphuset, håll din lägenhetsdörr stängd. Stanna kvar i din lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter. Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne i lägenheten.

 

Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig.

 

Och kom ihåg! Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös.

 

Besök www.dinsäkerhet.se/brandför mer information om brandskydd

BRANDFILTAR

Varje lägenhet inom Tierpsbyggen har en brandfilt. Saknar du den kontakta oss, Centralgatan 17 eller ring 0293-130 25.

 

Brandsäkra hemmet.

17 hem brinner varje dag. Låt det inte bli ditt.

https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/

Filmerna är producerade av och för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se

Sov gott. Vakna fort.

Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren, tar oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar. Se http://www.dinsakerhet.se/brand

Brandvarnaren

Brandvarnaren är det absolut vanligaste sättet att skydda sig mot bostadsbrand. I en undersökning om brandskydd från 2011 svarar nästan alla att de har en brandvarnare hemma. Det är dock långt ifrån alla som vet om den fungerar.

 

GRATIS SMS-PÅMINNELSE

Det är viktigt att testa sina brandvarnare regelbundet. För att komma ihåg att göra det kan du få en gratis SMS-påminnelse

 

Filmen är från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.