Flytta ut – lycka till

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och hos oss. Vi önskar dig lycka till i din nya bostad och välkommen åter.

 

För att göra flytten lite smidigare ger vi dig här några råd.

Säga upp lägenheten

En uppsägning ska alltid vara skriftlig men vi godkänner också via e-post med bilaga på undertecknad uppsägning i pdf-format. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats. Observera att din köplats nollställs när du säger upp din bostad.

Uthyrning av lägenheten - visning

När din uppsägning är registrerad och lägenheten är ledig till uthyrning är du som hyresgäst skyldig att låta den visas på lämplig tid. Tierpsbyggen kontaktar dig när det är dags för visning. Det är alltid någon från AB Tierpsbyggen med på visningarna.

Besiktning

Under uppsägningstiden kommer lägenheten att besiktas. En besiktningsman från AB Tierpsbyggen kommer att kontakta dig per telefon med ett förslag på dag och tid. Vid besiktningstillfället ska du som innehavare av lägenhetskontraktet eller dennes ombud närvara. AB Tierpsbyggen går inte in i din lägenhet utan din tillåtelse. Om det visar sig att det finns skador i lägenheten som du själv orsakat kan du komma att få betala för dessa.

Utflyttningsdag

Utflyttningsdagen är den 1:a i månaden. Infaller den dagen under en helg är den första flyttdagen den första vardagen i månaden. Du ska vara klar med din utflyttning klockan 12.00. Då ska lägenheten och förråd vara tömda och städade. Inga egna saker får finnas kvar.

Nycklar

Bovärden kontaktar dig och bokar tid för återlämning av nycklar, vilket ska ske senast kl 12.00 den 1:a i månaden. Infaller den 1:a under en helg är det nästkommande vardag, före kl 12.00, som gäller.

Om nycklarna inte lämnas i tid eller någon nyckel saknas byts låset direkt och du får betala kostnaden.

Städning vid flytt

När du lämnar din lägenhet ska den vara noggrant städad. Om lägenheten inte är väl städad när den nya hyresgästen flyttar in kan du i efterhand bli tvungen att betala för den städning som AB Tierpsbyggen måste göra.

Städa därför noga och följ ”Checklista för städning” som du får tillsammans med uppsägningsbekräftelsen från oss eller se nedan:

Se Flyttstädlista

Om du inte städar själv måste du se till att någon annan gör det åt dig. Vet Du om att du kan få skattereduktion (rutavdrag) för sådan städning?

Tidigare utflyttning

Om du har kommit överens med den nya hyresgästen om att denne kan flytta in tidigare än vad som sägs i hyresavtalet, är du ansvarig för att städningen är godkänd och för lägenhetens skick. Den nya hyresgästen kan då inte klaga till AB Tierpsbyggen, utan endast till dig.

El-abonnemang

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel. Tänk på att göra detta i god tid innan du flyttar in så att du inte behöver vara utan el i din nya bostad.

Vattenfall behöver ha anmälan:

  • 10 dagar före utflyttning

Alla lägenheter utan abonnemang frånkopplas inom 5 dagar!

Anmälan kan göras på:

Webb: www.vattenfall.se (flyttblankett)

Epost :kundservice@vattenfall.se

Telefon: 020 - 82 00 00

Ditt elanläggningsnummer finner du på ditt kontrakt. OmrådesID är UPN.

Ibland ingår el i hyran och då behöver du inte teckna något abonnemang. På ditt hyreskontrakt kan du se om el ingår eller inte.