Uthyrningspolicy AB Tierpsbyggen

Grundkrav för att hyra hos oss

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer.
 • Du ska inte ha någon hyresskuld eller skuld till kronofogden.
 • Du får inte ha haft en skuld till eller inkassokrav hos AB Tierpsbyggen de senaste 6 månaderna.
 • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Inkomsten ska kunna styrkas via intyg som sträcker sig minst 6 månader efter inflyttningsdatum. Se längre ner vad som räknas som inkomst hos oss.
 • Du ska ha en giltig hemförsäkring.
 • Du ska kunna betala hyran och övriga levnadskostnader med din inkomst.
 • Varje prövning av våra grundkrav görs individuellt.

Som inkomst räknar vi exempelvis:

 • Lön från arbete
 • A-kasseersättning
 • Studielån
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Aktivitetsersättning

Dessa godkänner vi inte som inkomst

 • Etableringsersättning
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)
 • Underhållsersättning
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag

Har du frågor om våra krav är du välkommen att kontakta oss.

Köregler/kundregister

De som är hyresgäster hos Tierpsbyggen finns redan i vårt kundregister. Vid sökande av bostad söker kunden själv via Tierpsbyggens hemsida, per telefon eller via besök hos oss på uthyrningen i Tierp. Vi tillämpar kötid från anmälningsdatum. Köpoängen nollställs vid kontraktskrivning och påbörjas automatiskt igen fr o m inflyttningsdatumet.

Vid uppsägning nollställs köpoängen och börjar då räknas igen dagen efter uppsägningsdatum. 

Du som står i vår bostadskö måste logga in minst en gång per år annars inaktiveras du som sökande. Har du inte möjlighet att logga in så kan du kontakta uthyrningen via telefon eller besök.

Lägenheter som publiceras på vår hemsida erbjuds till de ca 15 med högst köpoäng. De som fått lägenhetserbjudande har en vecka på sig att svara JA/NEJ på erbjudandet. Efter svarstidens utgång kontaktas sökande som står först på erbjudandet som tackat JA och som är godkänd enligt våra grundkrav (se ovan) för visning.

Du får söka hur många lägenheter du vill. Däremot kan du endast tacka nej till 3 erbjudanden inom en period på 6 månader, om du svarar nej för fjärde gången inom denna tidsperiod blir du spärrad för fortsatt sökande i 6 månader framåt.
Så länge anmälningstiden på en lägenhet inte gått ut kan du plocka bort din intresseanmälan och på detta sätt undvika att få ett erbjudande om du ändrat dig och inte längre är intresserad av lägenheten.

Kundbedömning

Vi tar alltid en kreditupplysning och med ledning av den ska sökandes betalningsförmåga bedömas och styrkas för att hyresavtal ska kunna tecknas. Kontroll görs också om det finns tidigare skulder till Tierpsbyggen eller om det kan påvisas tidigare störningsanmärkningar.

Om det finns betalningsanmärkningar kan komplettering med borgensförbindelse godkännas. Kreditkontroll görs även på borgensman som ska uppfylla kraven om inkomst och betalningsanmärkningar. Borgensman informeras vid utebliven hyresbetalning.