Tack för att du källsorterar och hjälper till att bidra till bättre miljö. Här ger vi dig tips på hur du på bästa sätt tar hand om ditt avfall. Det ska vara lätt att göra rätt.

Det ska vara lätt att källsortera

Tierpsbyggen har sop- och återvinningsstationer i alla områden så att du som hyresgäst får nära att lämna avfall, tidningar och förpackningar av papper, plast och metall samt batterier och glöd- och lågenergilampor. Tanken är att det ska vara så lätt som möjligt att källsortera.

Matavfallssortering

Tierps kommun har infört matavfallssortering för att minska resursslöseriet och för att främja miljön. Varje lägenhet har en påsbehållare. Matavfallspåsarna finns kostnadsfritt att hämtas vid olika matbutiker i kommunen samt på återvinningscentralerna i Tierp, Gatmot och Skärplinge.

Du kan läsa mer på Tierps Energi och Miljös hemsida https://temab.tierp.se/renhallning/matavfall.html

 

Sortera rätt

Kom håg att det är oerhört viktigt att verkligen lägga saker på rätt ställe. Hamnar de olika materialen i fel behållare, eller om tidningar, papp, eller metall felaktigt läggs i en plastpåse så måste bovärdarna sortera om. Det blir ett merarbete och slöseri med tid som förstås kan användas till bättre saker, till exempel arbeten med utemiljön.