Leva och bo tillsammans i ett flerfamiljshus innebär att många människor lever tillsammans. Människor med olika intressen, vanor, arbetstider, i olika åldrar och kanske från olika kulturer. Och det går bra i de allra flesta fall.

Vissa ljud måste naturligtvis tillåtas i ett flerfamiljshus. Vardagliga ljud och tillfälliga störningar hakar du säkert inte upp dig på. Genom att prata med varandra, grannar emellan kan man komma tillrätta med många störningsproblem. Om du till exempel berättar för din granne att du tänker ha fest så har grannen säkert överseende med det om det bara sker vid enstaka tillfällen.

 

Tierpsbyggens trivselregler

 • Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så det hörs in till grannarna.

 • Behöver du spika eller borra i väggarna så var snäll och gör det före kl. 20.00. Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter kl 22.00.

 • Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Det stör också andra boende i trapphuset.

 • Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud.

 • Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på sommartid men det osar och medför en brandrisk. 

 • Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare i våra områden.

 • Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ställa upp pooler och studsmattor i våra områden. 

 • Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.

 • Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt.

 • Har du bil så parkera den på avsedd plats. Respektera att besöksparkeringarna behövs för såväl dina som andras gäster.

 • Har du uteplats så ska den skötas och hållas fin för allas trivsel. Gräs ska klippas, planteringar och stenplattor rensas och spolas rena. Du får ej slänga ut gräsklipp och annat trädgårdsavfall på gräsmattan utanför din avgränsning.

Dessa trivselregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster eller annan som tillfälligt inrymts i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för hyresgästens räkning.

Vi står på din sida

En av våra viktigaste uppgifter är att se till att du trivs som hyresgäst hos oss. Självklart ska du inte behöva stå ut med att grannarna väsnas eller att känna att du måste flytta för att få lugn och ro. Om du har problem med störande grannar vill vi hjälpa dig att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Störningsjouren

Vid allvarlig störning kvälls- och nattetid kontaktar du Störningsjouren. Tierpsbyggen anlitar Skadeservice i Östhammar AB.

Skadeservice i Östhammar AB

Vid akuta fel eller störningar efter kontorstid och helger ring 0293-120 15