Om olyckan är framme

En del av hyran används för reparationer och underhåll, men bara för normalt slitage. Reparationer av skador som orsakas av oaktsamhet, åverkan eller rent missöde, får du stå för själv. Skulle du t.ex. råka skada badkar, tvättställ eller wc stol, slå sönder en ruta, riva sönder tapeten, göra märken eller hål i golvbeläggningen så blir du ersättningsskyldig.

Hemförsäkring

En skada kan ju lätt uppstå till följd av en olyckshändelse eller skador som grannar eller utomstående orsakar t.ex. brand eller vattenskador. För att du ska få ersättning för dina skadeanspråk måste du ha en hemförsäkring, så även om du är aktsam kan du drabbas.

 

Har du en hemförsäkring?

Om inte, så skaffa dig en! Det är det enda sättet för dig att få ersättning om t.ex. ditt hem rök/vattenskadas eller du råkar ut för ett inbrott. Om du inte har hemförsäkring måste du själv betala de skadade eller stulna sakerna.

 

Har du råd med det?

En hemförsäkring ger dig ersättning vid de flesta skador, till exempel i följande fall:

 • BRAND
 • INBROTT
 • VATTENSKADOR

Hemförsäkringen gäller alla saker som finns i ditt hem, även sådana föremål som du hyrt eller lånat. Den omfattar också saker som du har med dig när du är ute och reser.

En vanlig 3-rummare fylls med rök på bara ett par minuter, även vid en liten brand. Röken väcker inte – den sover. Tierpsbyggen har monterat in en brandvarnare i alla lägenheter. Brandvarnaren får ej monteras ned eller i övrigt göras obrukbar.

Skötselanvisningar finns hos respektive Bovärd.

 

Om vattnet svämmar över

Lika viktigt som att du själv agerar vid en översvämning är att du snabbt får all den praktiska hjälp du kan behöva för att begränsa skadorna.

Första åtgärden om vattnet svämmar över

 1. Stäng av huvudkranen. (Ibland finns det avstängningar vid inkommande vatten i badrummet, under diskbänken till kranen i köket och för toalettstolen finns det ett vred under vattencisternen.)
 2. Dra ur de el-kontakter som är i farozonen.
 3. Försök att samla upp vattenflödet med hjälp av hinkar och andra kärl.
 4. Försök att minska flödet genom att lägga ett hårt "förband" av till exempel handdukar över läckan.
 5. Samla upp mesta möjliga av utrunnet vatten. Ös med sopskyffeln och lägg ut sugande material, till exempel frottéhanddukar.
 6. Flytta möbler, värdeföremål, kläder och andra vattenkänsliga föremål till en torr plats. Tänk på att TV:n, stereon och andra elapparater är särskilt känsliga.
 7. Ring vår växel 0293-130 25. Under icke kontorstid ringer du till vårt jourbolag på 0293-120 15.
 8. Ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag